STOPPEPLASS: Rektor Tine Kvilekval ber foreldre som køyrer barna til skulen sette dei av ved Sauherad bygdeheim, slik at dei kan gå undergangen til skulen. Fram til nye parkeringsplassar er klare i mars, er det ikkje lov å køyre inn til skulen.
STOPPEPLASS: Rektor Tine Kvilekval ber foreldre som køyrer barna til skulen sette dei av ved Sauherad bygdeheim, slik at dei kan gå undergangen til skulen. Fram til nye parkeringsplassar er klare i mars, er det ikkje lov å køyre inn til skulen. FOTO: Gro B. RøilandBilde 1 av 4

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

Ny kiss and go-plass for elevar på Gvarv