STOPPEPLASS: Rektor Tine Kvilekval ber foreldre som køyrer barna til skulen sette dei av ved Sauherad bygdeheim, slik at dei kan gå undergangen til skulen. Fram til nye parkeringsplassar er klare i mars, er det ikkje lov å køyre inn til skulen.
FOR MANGE: 9. 0g 10. trinn har for mange elevar til at alle kan gå kvar dag, forklarar rektor ved Sauherad barne- og ungdomsskule, Tine Kvilekval.Bilde 1 av 4

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

Ny kiss and go-plass for elevar på Gvarv