ordførar Siri  Blichfeldt Dyrland
Engasjementet held: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland både gler og gruar seg. Ho kjenner enno på engasjementet som gjorde at ho gjekk inn i politikken og tykkjer NOU-ar (utgreiingar frå regjeringa) er spennande, men er redd for å glippe på informasjon.

Ordførar med skrekkblanda fryd