Evjudalen brøyting Åshild Øygarden
HELSEBRINGANEDE Å LEA SEG: Åshild Øygarden tykkjer Evjudalen har blitt fin, men meiner den bør vere heilårsopen også for folk som ikkje er så spreke til beins.

Etterlyser brøyting i Evjudalen