BYTTAST UT: Desse dunkane skal i løpet av våren bli bytta ut med nye, større dunkar.
BYTTAST UT: Desse dunkane skal i løpet av våren bli bytta ut med nye, større dunkar.

Nå får me nye søppeldunkar