Erfaren næringslivsleiar. Tidlegare sjef i Norsk Hydro Svein Richard Brandtzæg leiar distriktsnæringsutvalet.
Erfaren næringslivsleiar. Tidlegare sjef i Norsk Hydro Svein Richard Brandtzæg leiar distriktsnæringsutvalet.

Kva hemmar og fremjar lønsam utvikling i distrikta?