Kommunedirektøren avslår ny behandling av Oterholtfossen