BER POLITIKARANE SPARE FRISKLIVSSENTRALEN. Leiar i Midt-Telemark KrF og fysioterapeut Kristin Digranes Bøen ber politikarane unngå kutt av Frisklivssentralen.
BER POLITIKARANE SPARE FRISKLIVSSENTRALEN. Leiar i Midt-Telemark KrF og fysioterapeut Kristin Digranes Bøen ber politikarane unngå kutt av Frisklivssentralen.Bilde 1 av 1

Kristin Digranes Bøen:

Gullbring består, samme hvem som rår