BRANNSIKRING. Arbeidet med sikring av Bø gamle kyrkje er i sluttfasen.
BRANNSIKRING. Arbeidet med sikring av Bø gamle kyrkje er i sluttfasen.

Sikrar gamlekyrkjene mot brann