Har plass til mange. Nye Gullbring studentheim har rom for 282 studentar. No legg brannvesenet planar for å øve seg på innsats i tilfelle brann. Foto: Øystein Akselberg
MANGE EININGAR: I det nye bygget ved Gullbring, har studentsamskipnaden 282 bueiningar for studentar. Biletet er teke under bygginga i fjor haust.

Lagar innsatsplan for brann i ny studentheim