Ingemar Bråten (t.h.) seier Høgre arbeider med kutt for å få budsjettet til Midt-Telemark kommune i balanse.  Partikollega Frode Lieungh til venstre.
Ingemar Bråten (t.h.) seier Høgre arbeider med kutt for å få budsjettet til Midt-Telemark kommune i balanse. Partikollega Frode Lieungh til venstre.

Trur på budsjettbalanse

– Alt anna har drukna i Gullbring, men eg er optimist.

Det seier Ingemar Bråten, Høgre, om Gullbring kulturanlegg og kutta som politikarane ligg an til å måtte gjennomføre for å få budsjettet til kommunen i balanse. I tillegg til at det er vedteke eit budsjett som ein må balansere ved ta av fond, går Høgre imot eigedomsskatten. Kommunen tek inn rundt 30 millionar kroner på den.

Bråten opplyser at partiet arbeider med forslag til kutt i budsjettet til kommunen, men han kan ikkje kome med nokon konkret endå.

– Økonomien blir ikkje lettare om me sel Gullbring til samskipnaden, seier Bråten.

Han viser også til at det er 30 mål tomt i Gullbring som kommunen kan utvikle meir.