Seks for sal: To frå MDG, to frå Venstre, Merete Kaste, Ap, og Lene Kristin Nordhus, H, gjekk inn for sal av Gullbring.
Seks for sal: To frå MDG, to frå Venstre, Merete Kaste, Ap, og Lene Kristin Nordhus, H, gjekk inn for sal av Gullbring.

Stort fleirtal mot sal av Gullbring