Bustadfeltet Breisås Sør, 3. mars 2011. Nybygging av bustader i nytt felt.
NEGATIV INNSTILLING. Formannskapet i Midt-Telemark kommune stiller seg negativt til vidare utbygging av byggjefeltet i Breisås.

Opnar for begge momsmodellane