investerer: Asle Fremgård seier at ein treng å bruke pengar på vedlikehald og ny teknologi. Dette fryselageret til morplantar er nytt og eit stort framsteg. Her ligg bringebærplantar som snart skal bli opphav til nye plantar.
investerer: Asle Fremgård seier at ein treng å bruke pengar på vedlikehald og ny teknologi. Dette fryselageret til morplantar er nytt og eit stort framsteg. Her ligg bringebærplantar som snart skal bli opphav til nye plantar.

Sagaplant kuttar