Bibliotek skilt plassering flytting
Biblioteket kan bli flytta frå der det held til no i andre etasje over Sparebanken Din.

Står fritt til å plassere bibliotek