Gamal husmannsplass: Bustadhuset på husmannsplassen på Åsen i Breisås er frå før 1850 og har vore gjenstand for ei sak om å få rive bygningen for å byggje opp eit nytt bustadhus. Foto: Øystein Akselberg
Gamal husmannsplass: Bustadhuset på husmannsplassen på Åsen i Breisås er frå før 1850 og har vore gjenstand for ei sak om å få rive bygningen for å byggje opp eit nytt bustadhus. Foto: Øystein Akselberg

Avviste klage frå Fortidsminneforeningen