Grenderevy Flatin, Valen og H¿rte Grenderevy Flatin, Valen og H¿rte
Brillesong. Med skrŒblikk til statsbudsjettet.
Grenderevy Flatin, Valen og Hørte

Revymoro frå midten