Fotballmann: Brynjulv Eika kallar seg sjølv fotballmann. Her er han saman med (t.v.) Asbjørn Botnen, den gongen styreleiar i Telemarkshallen, og (t.h.) Helge Hallingby i Bø kommunale eigedomsselskap som eigde hallen i samband med at Skarphedin kjøpte den.
Fotballmann: Brynjulv Eika kallar seg sjølv fotballmann. Her er han saman med (t.v.) Asbjørn Botnen, den gongen styreleiar i Telemarkshallen, og (t.h.) Helge Hallingby i Bø kommunale eigedomsselskap som eigde hallen i samband med at Skarphedin kjøpte den.

Brynjulv Eika har fått Telemark Idrettskrets Innsatspris