MEDISIN. Å kome seg ut i frisk luft er den aller beste medisin mot tungsinn i mørketida, og spesielt viktig når me i tillegg er midt i ein pandemi, ifølgje organisasjonen Norsk Friluftsliv. I Midt-Telemark er det rikeleg med mulegheiter til å kome seg ut
GRAUTEKNAPP: Ved desse omsorgsbustadane er det lyst ledig fleire jobbar. Arkivbilde

23 søknader på fire stillingar innan helsesektoren