Støtte til psykisk utviklingshemma frå Stiftelsen Dagsrudheimen