Ville utsetje. Hans Sundsvalen foreslo å utsetje sak om eigedomsskatt. F.v. Jon Halvor Svalbjørg, Hans Sundsvalen og Merete Kaste, alle Arbeiderpartiet.
Ville utsetje. Hans Sundsvalen foreslo å utsetje sak om eigedomsskatt. F.v. Jon Halvor Svalbjørg, Hans Sundsvalen og Merete Kaste, alle Arbeiderpartiet. FOTO: Marta Kjøllesdal

Utsette sak om eigedomsskatt