MIdt-Telemark kommunestyre kommunehuset Akkerhaugen F.v. Jon Halvor Svalbjørg, Hans Sundsvalen og Merete Kaste, Alle Arbeiderpartiet ap
Ville utsetje. Hans Sundsvalen foreslo å utsetje sak om eigedomsskatt. F.v. Jon Halvor Svalbjørg, Hans Sundsvalen og Merete Kaste, alle Arbeiderpartiet.

Utsette sak om eigedomsskatt