Dagleg leiar i Irmat svarar:

Derfor får du nye avfallsdunker i 2020

Dagleg leiar i Irmat AS, Hege Lønning, svarar i dette innlegget på kvifor alle i Midt-Telemark skal få nye søppeldunkar. Innlegget er eit svar på eit lesarbrev som stod på trykk i Bø blad den 30. januar 2020.

Alle abonnenter får nye avfallsdunker (av resirkulert plast) men IRMAT skal likevel gjenbruke noen av de gamle dunkene til kommunalt næringsavfall. Resten av de gamle plastdunkene går til plastgjenvinning – og får nytt liv som nye avfallsdunker.

Men hva er årsaken til at vi ikke kan velge en gjenbruksordning av eldre dunker?

For å få til en god kildesortering med større gjenvinningsgrad enn den vi har i dag, er det nødvendig å ha de samme type avfallsdunkene. Frem til nå har vi ulik renovasjonsordning i alle IRMATs tre eierkommuner, og det er svært ulik materiell for avfallshåndtering ute hos abonnentene: Plastdunker fra to ulike produsenter i gamle Sauherad og Bø (nå Midt-Telemark) – med ulik farge og størrelse. I Notodden og i Hjartdal er det metallskap i ulike størrelser.

Det er krevende og kostbart å til enhver tid ha riktige reservedeler til alle avfallsbeholdere fra ulike produsenter: Samtidig som vi skal gi våre abonnenter et moderne, godt og praktisk renovasjonstilbud. Mange abonnenter har ennå ikke det nødvendige utstyret for å kildesortere slik de gjerne vil. Det gamle systemet skaper praktiske utfordringer for mange av IRMATs abonnenter, men også for menneskene som hver dag jobber med håndtering av avfallet.

Du kan gjerne lese mer om hvorfor nye dunker blir innført i flere kommuner i Norge her i Aftenposten-artikkelen.

Nye dunker kan enklere gjenbrukes i fremtiden

De nye avfallsdunkene vil derimot bli enklere å gjenbruke i fremtiden, fordi alle skal være helt like. Det er kun lokkene som vil ha ulik farge (grønn, sort, blå og turkis) for å vise hva som skal kildesorteres hvor. De nye beholderne blir merket med blindeskrift og tydelig skrift, for å gjøre dem universelt utformet – og de vil også få en QR-kode. QR-koden kan brukes som et digitalt hjelpemiddel for dem som måtte ønske det: Koden kan skannes med mobilen, og man kan se hva som skal kastes i avfallsdunken. Alle de nye beholdere er produsert av gjenvunnet plast. De gamle plastbeholderne i Midt-Telemark og resirkuleringsskap i metall som er på Notodden og Hjartdal, skal gå til gjenvinning.

Hvorfor ønsket vi ny renovasjonsordning med nye dunker?

De tre kommunene som eier IRMAT vedtok en felles renovasjonsforskrift for husholdningsavfall som trådte i kraft fra 1. juli 2018. Dette ble vedtatt politisk for å få til en felles renovasjonsordning for de rundt 11.000 abonnentene i kommunene.

Ønsket var at kildesortering skulle bli enklere for abonnentene, og at vi skulle få til en best mulig avfallshåndtering. Et viktig hjelpemiddel for at vi sammen vil klare å oppfylle nasjonale mål om økt materialgjenvinningsgrad på 65%, i dag er den på 41%. Å kildesortere glass og metallemballasje skaper nye råvarer av glass og metall – det samme gjelder for plast. Den nye ordningen legger opp til mindre mengde restavfall og her ligger den største klimagevinsten. Det restavfallet som må forbrennes vil være renere og slippe ut mindre mengder skadelige gasser. Hentefrekvensen endres og for flere fraksjoner vil det bli sjeldnere. Renovatørene har bestilt nye biler med Euro-6-motorer som har minimalt med klimautslipp (stor reduksjon av NOx-utslipp). Renovasjonsbilene vil bruke biodiesel som drivstoff.

Vi i IRMAT er glade for at det blir mer interesse for flere typer bærekraftige tiltak innenfor avfallshåndtering: Både gjenbruk, gjenvinning, resirkulering og reduksjon av matsvinn. Derfor arbeider vi i IRMAT med holdningsskapende arbeid for å øke gjenbruken og redusere restavfall. Eksempelvis var elever på Kunstskolen på Notodden nettopp i gjenbrukskontaineren for å hente materialer til et kunstprosjekt om gjenbruk.

IRMAT AS v/ Hege Lønning, daglig leder