????????????????????????????????????
HØGDEBASSENG: Ved hytteområdet Lifjelltoppen blei det i fjor bygd eit nytt høgdebasseng for drikkevatn. Slik såg det ut i august. Sidan er tankane bygd inn i ein huskropp. FOTO: Øystein Akselberg

Sikrar vassforsyninga