Fylkesordfører Terje Riis-Johansen:

Vår arkiverte historie