Ingebjørg Nordbø frå MDG er opptatt av klimakutt for framtida.
Ingebjørg Nordbø frå MDG er opptatt av klimakutt for framtida. FOTO: Arkivfoto

Ingebjørg Nordbø:

Klimakur 2030