Folk til fjells. Onsdagen i vinterferieveka blei ein strålande utfartsdag på Lifjell. Her er Folkestad-ekspressen på veg i retur mellom Gleksebakkane og Krintokleiva. Foto: Øystein Akselberg
Folk til fjells. Onsdagen i vinterferieveka blei ein strålande utfartsdag på Lifjell. Her er Folkestad-ekspressen på veg i retur mellom Gleksebakkane og Krintokleiva. Foto: Øystein Akselberg

Stor utfartsdag på Lifjell