HEIMEKONTOR: Dei tilsette i Midt-Telemark kommune har rapportert om korleis dei har hatt det på heimekontor. 
DELEGERER. Kommunestyret lar nå formannskapet bestemme covid-19-tiltak.

SAMARBEIDSKLIMAET HAR ENDRA SEG: Kommunehuset er arena for samarbeid mellom politisk og administrativ leiing i Midt-Telemark kommune. Tre kommunalsjefar som har sagt opp, peikar på vanskelege samarbeidstilhøve. Arkivfoto.
INGEN LOKALE TILTAK: Det blir ikkje innført nokre lokale smittevernstiltak, det har ikkje kommunen heimel til slik situasjonen er nå. FOTO: Hilde Eika Nesje

Møte om avtale med kommunedirektøren tysdag