innestengt: Grete Lill (t.v.) og fleire andre av dei som har brukt dagtilbodet til psykisk helse likte seg betre i lokala dei var før. Her er Grete Lill saman med Ann Kristin Sørbø og Torstein Sanda som jobbar på dagtilbodet.
innestengt: Grete Lill (t.v.) og fleire andre av dei som har brukt dagtilbodet til psykisk helse likte seg betre i lokala dei var før. Her er Grete Lill saman med Ann Kristin Sørbø og Torstein Sanda som jobbar på dagtilbodet.

Brukarar ved psykisk helse har mist transport