VANSKELEG: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland trur det kan bli vanskeleg å låne 30 millionar kronar til kommunehuset på Akkerhaugen. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal
KRITIKK: Senterpartiet sentralt kritiserer regjeringas forslag til revidert statsbudsjett, men ordførar Siri Blichfeldt Dyrland vil vente å sjå kor mykje statlege overføringar som kjem.

Kommunehuset på Akkerhaugen:

Ordføraren har ikkje bestemt seg