Skulestart 2019 Leik friminutt Bø skule
VIL HA LEKSEFRI. Klasse 7B ved Bø skule skriv at lekser påfører elevane stress. FOTO: Arkiv

Vil informere om Ipad-bruk og skulehelseteneste