200227 Bortebuar Kjell Kåsin

Kjell Kåsin (77)

Vekas bortebuar saknar fruktblominga i Nes