BYGGJER PÅ: Sauar friskole ønskjer å byggje på ny 2. etasje på ein eksisterande fløy. Illustrasjonsteikning
BYGGJER PÅ: Sauar friskole ønskjer å byggje på ny 2. etasje på ein eksisterande fløy. Illustrasjonsteikning

Investerer sju millionar i privat skule