UTVALSLEIAR: Jostein Bakkåker Fosse er utvalsleiar i Råd for funksjonshemma i Midt-Telemark. Arkivfoto: Gro B. Røiland
UTVALSLEIAR: Jostein Bakkåker Fosse er utvalsleiar i Råd for funksjonshemma i Midt-Telemark. Arkivfoto: Gro B. Røiland

Råd for funksjonshemma med mange innspel