Dyrare kommunal teneste. Feietenesta i Midt-Telemark kommune blir dyrare i år. Pipa på bilete er ikkje omfatta av den kommunale feiinga. Foto: Øystein Akselberg
Dyrare kommunal teneste. Feietenesta i Midt-Telemark kommune blir dyrare i år. Pipa på bilete er ikkje omfatta av den kommunale feiinga. Foto: Øystein Akselberg

Dyrare feiing i Midt-Telemark