Redaktørane. Lærarane Margit Ims og Gunnar Amundsen er i gang med planlegging av jubileumsbok for Bø vidaregåande skule. No ønskjer dei kontakt med folk som sit på historier eller bilete frå skulens snart hundre år lange epoke i Bø. Biletet dei har mellom seg er frå landsgymnastida, tidleg på 1960-talet.
Redaktørane. Lærarane Margit Ims og Gunnar Amundsen er i gang med planlegging av jubileumsbok for Bø vidaregåande skule. No ønskjer dei kontakt med folk som sit på historier eller bilete frå skulens snart hundre år lange epoke i Bø. Biletet dei har mellom seg er frå landsgymnastida, tidleg på 1960-talet.

Lagar jubileumsbok frå ein viktig epoke