Bård I. Freberg:

Nytt Folkebibliotek i Midt-Telemark