SERTIFISERT: Jan Helge Sønstebø med beviset på at fleire butikkar i Sønstebøtunet er blitt Miljøfyrtårn.
SERTIFISERT: Jan Helge Sønstebø med beviset på at fleire butikkar i Sønstebøtunet er blitt Miljøfyrtårn.

Nye Miljøfyrtårn på Sønstebøtunet