opning av politistasjonen lensmannskontoret på Brenna fungerande lensmann Stine Benjaminsen Nygård, Sigrid Dahl, lensman med pern og Svein Olav Grini, seksjonsleiar mt.
NYTT HUS: Konstituert lensmann Stine Benjaminsen Nygård (t.v.), Sigrid Dahl, lensmanN med permisjon og seksjonsleiar ved Midt-Telemark lensmannskontor, Svein Olav Grini, ved det nye huset. Dei tilsette har jobba for denne løysinga.

Offisiell opning av lensmannskontoret