Bård I. Freberg:

Korona-viruset og vår eigen atferd