SAuherad barne- og ungdomsskole 
ny skole skule

FEM SMITTA. Fire elevar ved Sauherad barne- og ungdomsskole er smitta av covid-19. Det er også eitt barn i Gvarv barnehage.
HADDE TILFLUKTSROM. Gamle Sauherad barne- og ungdomsskole hadde tilfluktsrom i kjellaren. FOTO: Arkivfoto

Ein tilsett i karantene