Midt-Telemark kommune kommunestyremøte 2002 03 09  LANG DISKUSJON. Det var lang diskusjon og fleire pausar for å diskutere saka då eigedomsskatten og budsjettet var oppe i kommunestyret. F.v. varaordførar Ingebjørg Nordbø (MDG), Hans Sundsvalen (Ap), Torstein Haukvik (KrF), Borgar Kaasa (Sp) og Mette Haugholt (Sp).
LANG DISKUSJON. Det var lang diskusjon og fleire pausar for å diskutere saka då eigedomsskatten og budsjettet var oppe i kommunestyret. F.v. varaordførar Ingebjørg Nordbø (MDG), Hans Sundsvalen (Ap), Torstein Haukvik (KrF), Borgar Kaasa (Sp) og Mette Haugholt (Sp).

Lang ferd mot skattevedtak