NY STOR INVESTOR: Ove Trøen (t.v.) i Sudrheim Invest har kjøpt seg inn i MSG Production, der bøheringen Svein Gunnar Mæland er gründer.
NY STOR INVESTOR: Ove Trøen (t.v.) i Sudrheim Invest har kjøpt seg inn i MSG Production, der bøheringen Svein Gunnar Mæland er gründer.

Viktig vendepunkt for MSG på Geiteryggen