Hopp til hovedinnhold
INGEN SMITTA. Laurdag ettermiddag opplyser kommuneoverlegen i Midt-Telemark, Kristin Sekse, at det ikkje er påvist smitte her enno, men at ein fortsatt ventar på ein del prøvesvar.
INGEN SMITTA. Laurdag ettermiddag opplyser kommuneoverlegen i Midt-Telemark, Kristin Sekse, at det ikkje er påvist smitte her enno, men at ein fortsatt ventar på ein del prøvesvar.

Kommuneoverlegen laurdag:

Ingen smitta, men ventar på fleire svar

15-20 personar i Midt-Telemark har blitt testa for koronasmitte den siste veka. Fortsatt er ingen smitta, ifølgje kommuneoverlegen, men ein manglar fortsatt svar på nokre prøver.

Kommuneoverlege Kristin Sekse opplyser på Midt-Telemark kommune si heimeside i dag ved 14.30-tida at det enno ikkje er påvist smitte i kommunen. Ho er også kommuneoverlege for Nome, og heller ikkje der er det smitta personar per nå.

– Denne veka har me testa ti personar i Nome, og mellom 15-20 personar i Midt-Telemark for koronasmitte, opplyser Sekse.

Ho skriv vidare at den eksakte oversikta over testa personar ikkje er heilt klar per i dag, laurdag ettermiddag.

– Det er ikkje påvist smitte i kommunane våre enno. Me manglar svar på ei prøve frå Nome, og truleg fem frå Midt-Telemark, skriv Sekse.

Endra reglar for karantene

Kommuneoverlegen understrekar også at reglane for karantene har endra seg mykje på få dagar.

– Nå skal alle som har vore i utlandet utanom Noreg, men inkludert Danmark og Island, vere i karantene i 14 dagar, seier Sekse.

Å vere i karantene betyr at ein ikkje skal ha kontakt med andre enn dei ein bur saman med. Frisk luft er lov, men ein skal ikkje opphalde seg på stader der fleire er samla.

Færre blir testa

Reglane for kven som skal bli testa for koronavirus er også endra sidan i går, ifølgje kommuneoverlegen.

– Dei som er i karantene, og som får akutt oppståande symptom på luftvegsinfeksjon som feber, hoste, sår hals og liknande, vil ikkje lengre bli testa. Unntak er dei som blir alvorleg sjuke og der ein må vurdere innlegging på sjukehus. Ein skal også teste helsepersonell med nyoppståtte symptom, opplyser Sekse.

Årsaka til at så få blir testa, er ifølgje kommuneoverlegen at det er mangel på smittevernutstyr for dei som skal utføre testane.

– Me må også halde av utstyr til personalet som skal pleie smitta personar når det blir aktuelt. I tillegg fryktar me mangel på testutstyr på sikt, seier Sekse.

– Avgrens sosiale aktivitetar

Skular, barnehagar, fritidstilbod og ulike arrangement i Midt-Telemark er stengt eller avlyst for å hindre at viruset spreier seg i større grupper.

– Det er derfor svært viktig at alle avgrensar sosiale aktivitetar mest muleg. Blant andre Fylkeslegen anbefaler at barn og ungdom ikkje søkjer seg saman i større grupper, men held seg til mindre grupper på maksimum to-tre vener samla, og at ein held seg til dei same venene dei neste to vekene, seier Sekse, og understrekar kor viktig det er at alle tenkjer på at alt me gjer, og ikkje gjer, framover kan spare liv.

– Fortsatt er det også viktig med dei enkle tiltaka som alle må halde seg til nå, som at ein held ein meters avstand til alle andre enn dei ein bur saman med, vasker hendene godt og har god hostehygiene. Er ein forkjøla skal ein halde avstand til ALLE, særleg eldre og dei som ikkje toler å bli sjuke.

Vil ramme heile verda om kort tid

Den siste veka er det etter forholda svært mange som har fått påvist smitte med koronavirus i Noreg.

Onsdag 11. mars erklærte Verdas Helseorganisasjon (WHO) dette til å vere ein pandemi. Det vil seie at det er ein sjukdom som ein no reknar med vil ramme mange menneske i alle land i verda innan kort tid.

Tiltak frå regjeringa

Frå torsdag 12. mars vart det derfor sett i gang omfattande tiltak frå Regjeringa. Dagane før dette vart tiltaka gradvis trappa opp i kommunane, blant anna ved at mange arrangement vart tilrådd å avlyse.

Nome og Midt-Telemark kommune sette i gang kriseleiing torsdag 12. mars fordi svært mange, både funksjonar og personar, i kommunane blir ramma av dette. Kommunane må derfor leggje til rette for at alle klarer seg best muleg gjennom denne tida.

https://boblad.no/2020/03/13/ingen-pa%cc%8aviste-smittetilfelle-i-midt-telemark/

https://boblad.no/2020/03/12/stengjer-sjukeheimane-uklart-med-skulane/

 

Tre enkle tiltak mot smitte

Som enkeltperson kan me bidra med tre enkle tiltak mot spreiing av koronasmitte:

1. God handhygiene

2. God hostehygiene; hoste i papirlommetørkle eller i albogehola

3. Ikkje smitte andre; er du forkjøla eller har influensa: IKKJE besøk eldre, sjuke eller andre som er i risikogruppene før du er frisk igjen.