RISIKO. Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland seier kommunen ikkje har helsevesen som er disponert for å ta imot turistane. Studentane derimot er med i det ein kan handtere.
RISIKO. Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland seier kommunen ikkje har helsevesen som er disponert for å ta imot turistane. Studentane derimot er med i det ein kan handtere.

Ordføraren bed hytteturistane om å reise heim