ORDFØRAR: Siri Blichfeldt Dyrland (Sp).
ORDFØRAR: Siri Blichfeldt Dyrland (Sp).

Informasjon til innbyggjarane frå ordføraren

Søndag kveld la ordførar Siri Blichfeldt Dyrland ut denne meldinga til innbyggjarane i Midt-Telemark på kommunens heimesider:

Smågodt og serveringssteder

I går vedtok kriseledelsen, med hjemmel i Smittevernlovens § 4.1. å stanse salg av smågodt i løsvekt og kaker o.l solgt som enheter (inkl buffet). Vi så det som et viktig tiltak for å begrense muligheten for smittespredning. Videre har vi presisert ovenfor serveringssteder at vedtaket vedrørende nødvendig avstand mellom besøkende/ kunder må bli overholdt. Vi følger nøye med på utviklingen fra nasjonalt hold og vil fatte nye vedtak om nødvendig.

Ungdom må begrense fysisk kontakt

Kommunen har fått inn bekymringsmeldinger om at grupper med unge og ungdom samles. I krisetider er det naturlig å ville trekke sammen. Tiden vi nå er inne i krever det motsatte. Vi må, hver og en, ta ansvar og begrense den fysiske kontakten til et minimum. Alt tyder på at om vi lykkes med det, så kan vi begrense smittespredning og verne om risikogruppene som ikke bør smittes. Sammen med Ung Arnea, kommunepsykologen og kommuneoverlegen var vi i kontakt med Bø Blad som laget en artikkel som oppfordrer om dette:

Tilbud om barnepass

Oppvekstsektoren har gjennom de siste dagene jobbet intensivt med å få på plass et tilbud til barn av foreldre/foresatte som har krav på pass i henhold til kriteriene. Det har blitt lagt ned en formidabel jobb og vi har nå oversikten over behovet og har et tilbud til de det gjelder fra i morgen av (mandag 16.3).  Kommunen har også  definert tilak for å følge opp barn og unge med et særlig fokus på barn i sårbare situasjoner.

https://boblad.no/2020/03/15/desse-tilsette-i-kritiske-samfunnsfunksjonar-far-tilbod-om-barnehage-og-barneskule/

Hjelp til de som trenger det

Bø  frivilligsentral, Sauherad frivilligsentral og Bærekraftig liv i Bø har sammen etablert et tilbud til personer som trenger hjelp til praktiske oppgaver i forbindelse med karantene eller isolasjon. De kan kontaktes på 909 63 587 både av de som ønsker å være frivillig og de som trenger hjelp. Jeg er imponert over alle som vil være med å bidra – takk!
https://bofrivillig.no/aktivitet?hjelpeoppdrag—spesielle-hendelserscenarioer&Id=7111

Hyttegjester

Hyttegjester har i dag fått en melding der vi har oppfordret alle til å følge regjeringens anbefaling om å oppholde seg i egen kommune. Beskjed blir og gitt til campingplassene direkte.Vi er inne  i en spesiell tid. Ta vare på hverandre og følg råd og anbefalingene som kommer fra nasjonale myndigheter. Tusen takk til alle som nå står midt i en meget krevende arbeidsperiode – Vi ser dere og heier på dere!
Ha en fortsatt god søndag!

Med vennlig hilsen Siri

https://boblad.no/2020/03/14/ordforaren-bed-hytteturistane-reise-heim/