Korona 
Må vere åleine. Dei oppfordrar ungdom til ikkje å samle seg. F. V. kommunepsykolog Brita Rønning Iversen, psykolog i Ung Arena, Anne Marie Kaasa, kommuneoverlege Kristin Sekse, dagleg leiar av Ung Arena, Trond Garborg, ordførar Siri Blichfeldt Dyrland
Må vere åleine. Dei oppfordrar ungdom til ikkje å samle seg. F. V. kommunepsykolog Brita Rønning Iversen, psykolog i Ung Arena, Anne Marie Kaasa, kommuneoverlege Kristin Sekse, dagleg leiar av Ung Arena, Trond Garborg, ordførar Siri Blichfeldt Dyrland

Kommuneleiinga:

– Ungdommar skal ikkje vere fysisk saman

– Det har kome melding til kommunen om at ungdommar søkjer saman, på fest og i bilar. Det er forståeleg, men det må ein ikkje.

 

Det er den samstemde meldinga frå ordførar Siri Blichfeldt Dyrland, kommuneoverlege Kristin Sekse, dagleg leiar av Ung Arena, Trond Garborg, psykolog i Ung Arena, Anne Marie Kaasa, og kommunepsykolog Brita Rønning Iversen.

Meldinga går ikkje berre til ungdommar, den går også til foreldra deira.

Blichfeldt Dyrland seier det har kome meldingar til kommunehuset om at unge treffest for eksempel på fest og dei samlar seg mange i bilar. Dermed kjem dei tett saman fysisk.

Søk saman – på nett

– Den nasjonale dugnaden er at me skal ha mindre fysisk kontakt, seier Garborg.

– Det er naturleg at folk søkjer saman når det er ei nasjonal krise som me aldri har opplevd før. Men det er å ikkje gjere det som er den enkelte sitt bidra til fellesskapet, seier Rønning Iversen.

– Det er når ein held avstand at ein oppnår det beste for oss alle, seier Kaasa.

– I alle aldersgrupper finst det nokon som er sårbare for sjukdommen, påpeikar Garborg.

Det er ikkje slik at det berre er eldre som Koronasmitten kan vere alvorleg for.

– No kan unge gjere det dei er gode på: å vere på nett, legg han til.

Det mest effektive tiltaket

– Det er ein krisesituasjon. Det er nærmast ein krig. Når det er krise er me vandt til å søkje til kvarandre. Det høyrest feil ut at ein ikkje skal det. Heldigvis lever vi i eit tid der ein kan vere saman likevel, seier kommuneoverlege Sekse.

– Det å vere mindre saman er det mest effektive verkemiddelet me har, legg Sekse til.

Sekse, Rønning Iversen, Kaasa og Garborg peikar på at smittevernet handlar om kva den enkelte gjer. I denne situasjonen er me like og det betyr like mykje kva kvar enkelt gjer.

– Vaksne må seie nei

Kaasa oppfordrar også dei vaksne til hjelpe ungdommane til å ikkje vere fysisk saman.

For dei som er over 18 år og seier at dei bestemmer sjølve, så er meldinga frå kommuneoverlegen: Det er statsministeren som bestemmer. Statsministeren seier nei til sosialt samvær no.

– Ungdommar kan vere impulsive, då må foreldre minne dei på kva dei kan, seier Rønning Iversen.

– Me har akkurat stengt ned skulane for at dei unge ikkje skal vere saman, påpeikar Garborg.

Ung Arena er tilgjengeleg

Dei to i Ung Arena, Trond og Anne Marie, understrekar at dei er tilgjengelege på for eksempel telefon sjølv om dei har heimekontor. Det er berre å ta kontakt.