NAV I BØ STENGT FOR DROP-IN.: NAV-tilsette er på plass og tek imot førespurnader på telefon og nett. F.v. avdelingsleiar Tore Prestrud Astad, rettleiar og ansvarleg for ein av vakttelefonane, Agnes Byberg Skårnes, og Sunniva Bentsen Liland, fagressurs kommunale tenester.
NAV I BØ STENGT FOR DROP-IN.: NAV-tilsette er på plass og tek imot førespurnader på telefon og nett. F.v. avdelingsleiar Tore Prestrud Astad, rettleiar og ansvarleg for ein av vakttelefonane, Agnes Byberg Skårnes, og Sunniva Bentsen Liland, fagressurs kommunale tenester.

NAV stengjer kontora – tilgjengeleg på nett