LAGAR LOKALAVIS HEIMEFRÅ. Også Bø blad sine medarbeidarar jobbar heimefrå nå. Det kan by på tekniske utfordringar. Her er grafikar Dag Einar Hvitsand i aksjon.
LAGAR LOKALAVIS HEIMEFRÅ. Også Bø blad sine medarbeidarar jobbar heimefrå nå. Det kan by på tekniske utfordringar. Her er grafikar Dag Einar Hvitsand i aksjon.Bilde 1 av 7
LAGAR LOKALAVIS HEIMEFRÅ. Også Bø blad sine medarbeidarar jobbar heimefrå nå. Det kan by på tekniske utfordringar. Her er journalist Gro Birgitte Røiland i aksjon.
LAGAR LOKALAVIS HEIMEFRÅ. Også Bø blad sine medarbeidarar jobbar heimefrå nå. Det kan by på tekniske utfordringar. Her er journalist Gro Birgitte Røiland i aksjon.Bilde 2 av 7
LAGAR LOKALAVIS HEIMEFRÅ. Også Bø blad sine medarbeidarar jobbar delvis heimefrå.. Her redaktør Hilde Eika Nesje.
LAGAR LOKALAVIS HEIMEFRÅ. Også Bø blad sine medarbeidarar jobbar delvis heimefrå.. Her redaktør Hilde Eika Nesje.Bilde 3 av 7
LAGAR LOKALAVIS HEIMEFRÅ. Også Bø blad sine medarbeidarar jobbar heimefrå nå. Det kan by på tekniske utfordringar. Her er heimekontoret til journalist Marta Kjøllesdal.
ANBEFALER HEIMEKONTOR. Fylkesmannen og kommunane i Vestfold og Telemark anbefaler innbyggjarane i fylket som pendlar om å unngå kollektivtransport til og frå Oslo.Bilde 4 av 7
LAGAR LOKALAVIS HEIMEFRÅ. Også Bø blad sine medarbeidarar jobbar heimefrå nå. Det kan by på tekniske utfordringar. Her er salsansvarleg Rune Digranes Bøen i aksjon.
LAGAR LOKALAVIS HEIMEFRÅ. Også Bø blad sine medarbeidarar jobbar heimefrå nå. Det kan by på tekniske utfordringar. Her er salsansvarleg Rune Digranes Bøen i aksjon.Bilde 5 av 7
BAK STENGT DØR. Dei fleste av Bø blad sine medarbeidarar jobbar heimefrå nå. Abonnementsansvarleg Synnøve Sudbø Kleppe har ansvar for ein stor maskinpark, så ho sit i Bø blad sine lokale. Ho har "gjemmekontor". Kontoret er nemleg stengt for publikum.
BAK STENGT DØR. Dei fleste av Bø blad sine medarbeidarar jobbar heimefrå nå. Abonnementsansvarleg Synnøve Sudbø Kleppe har ansvar for ein stor maskinpark, så ho sit i Bø blad sine lokale. Ho har "gjemmekontor". Kontoret er nemleg stengt for publikum.Bilde 6 av 7
LAGAR LOKALAVIS HEIMEFRÅ. Også Bø blad sine medarbeidarar jobbar heimefrå nå. Det kan by på tekniske utfordringar. Her er journalist Øystein Akselberg i aksjon.
LAGAR LOKALAVIS HEIMEFRÅ. Også Bø blad sine medarbeidarar jobbar heimefrå nå. Det kan by på tekniske utfordringar. Her er journalist Øystein Akselberg i aksjon.Bilde 7 av 7

Oppfordrar folk til å sende inn bilde:

Lokalavisa vil dokumentere den nye kvardagen

Med nasjonal krise og ein pandemi som truar heile verda, skjer det endringar i folks kvardag. Bø blad – lokalavis i Midt-Telemark etterlyser nå bilde frå korleis folk lever nå.

Korona-viruset har endra kvardagen til folk i Midt-Telemark. Den kvardagen ønskjer Bø blad å dokumentere.

Vil sjå kvardagen heime

– Folk har heimekontor og heimeskule. Nokon har barna i bakgrunnen medan dei underviser, andre har ikkje oppgåver i det heile og ser serie etter serie på Netflix. Nokon ryddar og vaskar, nokon går tur. Me vil sjå kva folk gjer nå som er annleis enn før, og det kan me dele med resten av innbyggjarane, seier redaktør i Bø blad, Hilde Eika Nesje.

Bilde frå dei som jobbar

Ho understrekar at det også er folk som fortsatt er på jobb, som har samfunnskritiske oppgåver og jobbar dei ikkje kan ta med seg heim. Også dei vil Bø blad høyre frå.

– Dei som fortsatt er på jobb som vanleg har truleg også litt annleis kvardag fordi samfunnet ikkje er det same som før. Det må me også dokumentere, seier Eika Nesje.

Send bilde på e-post

Ho oppfordrar folk til å sende bilde til redaksjonen framover. Helst på e-post. Og redaktøren vil veldig gjerne ha bilde frå folk i heile kommunen.

Lesarane kan sende bilde og ein liten bildetekst frå kvardagen sin i Bø og Sauherad på e-post: redaksjon@boblad.no, eller i innboksen til Bø blad på Facebook.