ENKELT MOTIV: Marianne Seltveit fortel at ho har designa eit enkelt motiv som kan setjast saman til eit ornament.
ENKELT MOTIV: Marianne Seltveit fortel at ho har designa eit enkelt motiv som kan setjast saman til eit ornament.

Teikna kommunevåpenet