TRENG VERNEUTSTYR. Helsesektoren i Midt-Telemark, med legesentra i spissen, har bruk for meir verneutstyr i kampen mot koronasmitta.
TRENG VERNEUTSTYR. Helsesektoren i Midt-Telemark, med legesentra i spissen, har bruk for meir verneutstyr i kampen mot koronasmitta.

Helsesektoren treng verneutstyr:

Ber landbruket og andre yrkesgrupper om hjelp

Det er mangel på nok smittevernutstyr i helsesektoren. Nå ber Midt-Telemark kommune alle om å sjekke om dei har noko dei kan avsjå.

Helsesektoren i Midt-Telemark, med legesentra i spissen, slit med med å ha nok verneutstyr. Einingsleiar helse og legesenter, Jørund Verpe, går nå ut og oppfordrar andre yrkesgrupper som har slikt utstyr til å hjelpe helsesektoren.

Ber alle om hjelp

– Kommunen vår er ein landbrukskommune, og bønder har kanskje liggjande ein god del utstyr som helsesektoren har behov for nå. Det gjeld særleg munnbind eller ansiktsmasker, briller og visir som ein nyttar som vern mot støv og sprøytemiddel, seier Verpe, og legg til at også andre yrkesgrupper kan ha utstyr som ein treng og kan bruke i helsesektoren nå.

– Lakkerarar, snikkarar, målarar og andre har ofte utstyr som er godkjent i forhold til helse, seier Verpe, og appellerer til alle dei som trur dei kan ha noko som kan vere brukbart som smittevernutstyr om å sjå etter kva dei har liggjande.

– Me ber alle å vurdere om dei kan donere slikt utstyr til legesenteret, som treng det nå. Viss me i helsesektoren kan få overta noko av dette, hadde det vore til stor nytte, seier Verpe.

Kan kontakte einingsleiaren

Dersom nokon skulle ha verneutstyr til overs og vil gje noko av dette til helsesektoren i Bø, kan ein kontakte eller levere det til einingsleiar Verpe som vil fordele det vidare. Han legg til at det også er muleg for folk i kommunen å hente slikt utstyr.

– Som alle kjenner til, er me i full gang med å hindre spreiing av Korona-viruset, eller Covid-19 som det og heiter. Her kan alle bidra på sitt vis. Spesielt ved å leve etter anbefalingane frå helsemyndigheitene knytt til handhygiene, hosting og mest mogleg isolasjon, avsluttar Verpe.

For dei som kan donere smittevernutstyr: Ring 90 63 54 44