Styrkar opplæring i smittevernrutinar for frivillige